Představujeme lektory – Zdeněk Hladík

Člověk míní a život mění. Poslední lekcí v našem programu Maratonu jógy ve velkém sále nebude lekce jógy s Ivetou, která byla v plánu. Díky plánování Života jsme nuceni udělat malou změnu.
Do programu proto zařazujeme SAHADŽA JÓGU – hudební meditaci. Čeká vás čas plný odpočinku a relaxace za doprovodu na hudební nástroje. Základem hudby je sitar a vhodně vybrané rágy, doplněné o další nástroje rozšiřující srozumitelnost a vnímání. Uslyšíte zvuky fujary, kalimby, hang drumu a ve druhé části se přidá hrdelní alikvotní zpěv. Relaxace bude zaměřena na vnitřní očistu, uvolnění bloků, posílení zdraví. Na závěr přijde dynamická část k načerpání energie a práce s ní. Meditací a hrou na nástroje vás bude provát ZDENĚK HLADÍK.

Rezervace místa zde…