Zdeněk Hladík

Zdeněk Hladík

FB-f-Logo__blue_29 Zdeněk

Sahadža joga – meditační koncert, jehož základem je Sitár, který sám o sobě je nazýván králem meditace a je dodnes celosvětově hojně využíván k navození tvořivých meditačních stavů. Jeho zvuk je umocněn dalšími nástroji jako je hang drum, fujara a pod.